Ojczyzna badaczy

Oprócz Hochschule Zittau-Görlitz w Europa-Mieście swoje siedziby mają instytucje badawcze. Zaledwie w 2019 r. swoją działalność rozpoczął tutaj polsko-niemiecki Instytut CASUS. Instytut bada złożone układy, takie jak klimat na Ziemi, budowę gwiazd i planet, ruch w metropolii czy metabolizm w ludzkim ciele. Naukowcy opracowują niezwykle wydajne narzędzia cyfrowe, które pozwalają na symulację bardziej złożonych systemów w sposób bardziej realistyczny niż dotychczas, umożliwiając jeszcze bardziej wiarygodne przewidywania. W ten sposób można na przykład wykorzystać konkretne dane do zbadania, jaki wpływ społeczno-gospodarczy na Saksonię będą miały globalne zmiany klimatu.

Znacznie dłużej działa w mieście Towarzystwo Badań Przyrodniczych im. Senckenberga. Wpisuje się ono w 200-letnią tradycję nauk przyrodniczych w Görlitz. Od tak dawna w Görlitz bada się bowiem różnorodność biologiczną, systematykę i ekologię zwierząt i roślin.

Innymi znanymi instytucjami badawczymi działającymi w Europa-Mieście są Towarzystwo Fraunhofera, które wraz z Hochschule Zittau/Görlitz prowadzi „Laboratorium badawcze Cyber Security” oraz Interdyscyplinarne Centrum Ekologicznej Rewitalizacji Miast (IZS) w Görlitz, wspólna instytucja badawcza Instytutu Ekologicznego Rozwoju Przestrzennego im. Leibniza i Uniwersytetu.

German Center for Astrophysics: Z Łużyc do gwiazd
Jesienią 2022 roku zapadła decyzja o odbudowie w Görlitz dużego krajowego centrum badawczego o międzynarodowym zasięgu. Konkurs na projekt wygrało Niemieckie Centrum Astrofizyki (DZA). Idea DZA jest przyszłościowa: centrum cyfryzacji, które łączy strumienie danych z obserwatoriów astronomicznych na całym świecie, oraz centrum najnowszych technologii, które ściśle współpracuje z przemysłem i istniejącymi centrami technologicznymi w Saksonii i na świecie.

Nauka i badania w Görlitz

Cześć Łużyce! Jak rozpoznać wyzwania regionu i wykorzystać ich potencjał

Witamy w sieci o bardzo szczególnej nazwie - a także z wyjątkowymi ambicjami! Wraz z możliwie największą liczbą zaangażowanych osób chcielibyśmy stawić czoła wyzwaniom, jakie niosą ze sobą zmiany demograficzne i strukturalne w regionie: przy pomocy inicjatyw i konceptów, z wyczuciem i pasją! W ten sposób celowo ma zostać zwiększona atrakcyjność badań i nauczania oraz wspierane i optymalizowane środowisko pracy i życia na Łużycach. Aby to osiągnąć, stawiamy na doskonałość, międzynarodowe i regionalne talenty, promocję, transfer i internacjonalizację. Bo tutaj - w sercu Europy - jest na to odpowiednie miejsce.

Wyższa Szkoła Zittau/Görlitz: Studia na styku trzech granic

Blisko 3.000 studentów(- ek) zdecydowało się na „studiowanie bez granic” w dwóch lokalizacjach Wyższej Szkoły Zittau/Görlitz. Tutaj, na styku trzech granic Niemiec, Polski i Czech, przede wszystkim stawia się na praktykę, wsparcie akademickie i efektywność studiów. Troszczy się o to kadra akademicka, która licza ponad 110 profesorów i profesorek. Uczelnia zapewnia doskonałe warunki nauczania w kontekście międzynarodowym, z których mogą korzystać również studenci(-tki) zagraniczni. Ciekawe programy wymiany i badań z uniwersytetami w Niemczech i za granicą, położenie w malowniczym regionie oraz barwna oferta kulturalna i szerokie możliwości spędzania wolnego czasu sprawiają, że studia i życie w tym wyjątkowym miejscu są niezwykle atrakcyjne.

Wyższa Szkoła Zittau/Görlitz

To działanie jest współfinansowane z podatków na podstawie budżetu uchwalonego przez posłów Saksońskiego Landtagu.

Sponsoren
Imprint Polityka prywatności Button - Nach oben scrollen Button - Nach oben scrollen