Przewodnik

Pierwsze kroki po przyjeździe do Görlitz

Witamy w Görlitz! Każdy nowy mieszkaniec i mieszkanka Görlitz w ciągu dwóch tygodni musi zameldować się w Biurze Meldunkowym i podać aktualny adres. Dotyczy to również wszystkich członków rodziny podróżujących z Tobą. Rejestracji należy dokonać osobiście. Udzielenie pełnomocnictwa w tym przypadku nie jest możliwe.

Rejestracja

Dzięki miejskiemu pakietowi powitalnemu już na starcie możesz otrzymać ciekawe oferty i rabaty, dzięki którym poznasz „swoje” nowe miejsce zamieszkania. Koniecznie zapytaj KommWohnen Service GmbH o pakiet powitalny dla nowych mieszkańców.

Link do pakietu powitalnego

Szukanie mieszkania

W znalezieniu mieszkania w Görlitz pomoże Ci nasze Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej. Firma nazywa się Kommwohnen GmbH i jest czymś więcej niż tylko podmiotem wynajmującym. Pracownicy(-czki) Kommwohnen, porozumiewający się w wielu różnych językach, oferują dla„nowych przybyszów” wyjątkowo życzliwe i kompleksowe wsparcie.

Kliknij tutaj, aby przejść na stronę Kommwohnen.

Oprócz Kommwohnen w Görlitz jest jeszcze wiele innych biur nieruchomości.

Przegląd dostępnych mieszkań i gruntów, a także średnie czynsze i ceny gruntów w Zgorzelcu.  Mieszkanie w Zgorzelcu

 

Przeprowadzka

Dobrze przygotowana przeprowadzka to podstawa. Dla przypomnienia podajemy tu parę najważniejszych kroków:

  • Rejestracja u dostawcy energii i wody

  • Zarejestrowanie telefonu, internetu i telewizji (kablowej)

  • Rejestracja odbiornika telewizyjnego i radiofonicznego

  • Umieszczenie twojego nazwiska na skrzynce na listy oraz dzwonku do drzwi (jeśli nie zrobił tego wynajmujący)

  • Zatrudnienie firmy przeprowadzkowej

  • Złożenie wniosku o wydanie zakazu postoju aut w miejscu przeprowadzki 

Ubezpieczenia

Dobra opieka w nagłych wypadkach: W Niemczech istnieje wiele rodzajów ubezpieczeń, niektóre są nawet wymagane przez prawo, jak np. ubezpieczenie zdrowotne. Poza ubezpieczeniami obowiązkowymi istnieją pewne umowy, które zdecydowanie powinieneś(-nnaś) mieć, ponieważ chronią one przed poważnym ryzykiem finansowym. Często są one nawet bardzo niedrogie, a zapewniają duże odciążenie w razie nagłego wypadku.

Prywatne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym jest jednym z najważniejszych ubezpieczeń. Może ochronić Cię przed kosztami, które zagrażają Twojej egzystencji, np. gdy z Twojej winy zostanie poszkodowana osoba. Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym jest więc sprawą konieczną dla każdego. Nie każdy jednak potrzebuje własnej polisy: wiele osób jest ubezpieczonych poprzez polisę rodzinną rodziców lub partnera(-ki).

Ubezpieczenie mieszkania / domu

Jeśli szkody spowodowane np. przez wodę zniszczą Twoje mieszkanie, ubezpieczenie to zwróci koszty poniesionych strat: ubrań, mebli i wartościowych przedmiotów. Jest to szczególnie wskazane, jeśli posiadasz drogie wyposażenie lub jeśli twoje oszczędności nie pozwoliłyby ci na zakup nowego.  

Podróż do Görlitz / mobilnym być

Zastanawiasz się jak dojechać do Görlitz lub jak poruszać się po Görlitz? Niemcy są znane na całym świecie jako kraj samochodów. Ale możesz też poruszać się samolotem, autobusem, pociągiem lub rowerem. Zapewnia to gęsto rozwinięta sieć lotnisk, dróg, kolei i ścieżek rowerowych.

Najbliższe lotnisko to port lotniczy w Dreźnie (DRS), oddalony o ok. 90 km od Görlitz. Inne lotniska w okolicy to:

Lotnisko w Berlinie (200 km)

Lotnisko Halle-Lipsk (230 km)

Lotnisko w Pradze (180 km)

Port Lotniczy Wrocław (180 km)

Na miejscu w Görlitz można wypożyczyć rowery, a także samochody. Można też skorzystać z autobusów lub tramwajów, aby dostać się z punktu A do punktu B w obrębie Görlitz.

Prawo jazdy: Obywatele Unii Europejskiej, Liechtensteinu, Norwegii i Islandii nie muszą zmieniać prawa jazdy. Ich prawo jazdy jest ważne tak samo jak w kraju ojczystym.

Mobilnie w Görlitz

Wiza

Obywatele(-ki) państw członkowskich UE oraz Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii mogą z reguły wjechać do Niemiec bez wizy. Dzięki swobodnemu przepływowi pracowników(-czek), mogą oni bez ograniczeń pracować w Niemczech.

Obywatele Australii, Izraela, Japonii, Kanady, Republiki Korei, Nowej Zelandii lub USA również mogą wjechać do Niemiec bez wizy. Muszą oni jednak w odpowiednim czasie złożyć wniosek o pozwolenie na pobyt w celu podjęcia pracy w Niemczech. Osobą kontaktową jest lokalny urząd ds. cudzoziemców w danym powiecie lub mieście. Obywatele i obywatelki wszystkich innych krajów muszą przed wjazdem do Niemiec ubiegać się o wizę we właściwym niemieckim przedstawicielstwie zagranicznym (ambasada niemiecka w kraju ojczystym).

Uznawanie zagranicznych kwalifikacji zawodowych

Przegląd dostępnych informacji na temat uznawania zawodu w Niemczech znajdą Państwo tutaj:

Dowiedz się więcej

Droga do własnej działalności

Każdy, kto chciałby podjąć się niezależnego prowadzenia już działającej firmy, jej oddziału lub oddziału zależnego, musi zawiadomić o tym właściwe władze. Każda działalność, która nie jest uznana za społeczną, jest nastawiona na osiągnięcie zysku i długotrwałość, traktowana jest jako działalność gospodarcza.

Kolejne kryterium: działalność prowadzona jest we własnym imieniu i na własny rachunek. Nie ma znaczenia, czy rzeczywiście osiągany jest zysk. Jako działalność gospodarcza nie są traktowane w szczególności wolne zawody (lekarze, prawnicy lub doradcy podatkowi) oraz inne zawody, które wymagają ukończenia studiów wyższych lub studiów technicznych. Za działalność gospodarczą nie uważa się również produkcji pierwotnej (np. rolnictwo i leśnictwo), doradztwa w zakresie zarządzania naukowego lub zarządzania własnym majątkiem.

Celem rejestracji działalności gospodarczej jest umożliwienie właściwemu organowi wypełniania jego obowiązków regulacyjnych i nadzorczych. Rejestracja jest również ważna dla badań statystycznych. Niektóre rodzaje działalności gospodarczej wymagają zezwolenia. Pozostałe podlegają nadzorowi. Obowiązują dla nich specjalne warunki.

Rejestrowanie działalności gospodarczej

Dalsze informacje na temat zakładania działalności gospodarczej

Nauka języka niemieckiego

Nauka języka niemieckiego jest jednym z najważniejszych kroków, jakie powinieneś(-nnaś) podjąć, aby przygotować się do życia w Niemczech. Pomoże Ci to szybciej się zadomowić i nawiązać nowe znajomości. W niektórych przypadkach, jak praca lub studia, konieczne może być nawet udokumentowanie określonych umiejętności w zakresie języka niemieckiego. Powiat Görlitz regularnie aktualizuje listę kursów językowych i placówek edukacyjnych w powiecie Görlitz. Listę tę można znaleźć tutaj:

Dowiedz się więcej

Dalsze informacje na temat znajomości języka niemieckiego

Rodzina dołącza do ciebie

Znalazłeś(-aś) ciekawą pracę w Europamieście, a także dobrze czujesz się w tym regionie? Teraz chciał(a)byś pracować i mieszkać z rodziną w Görlitz na stałe – po tym jak odkryłeś(-aś), że są tu dostępne odpowiednie dla ciebie miejsca pracy, a oprócz tego Görlitz to wspaniałe miejsce dla młodych rodzin. Tutaj dowiesz się, jakie przepisy obowiązują w Niemczech w przypadku przyłączania się pozostałych członków rodziny. Wolne Państwo Saksonii oferuje przegląd najważniejszych informacji na ten temat. Oprócz tego można je znaleźć w Federalnym Urzędzie ds. Migracji i Uchodźców.

Aby członkowie rodziny mogli szybko się zadomowić i poczuć komfortowo w nowym środowisku, ważne jest, aby nawiązywać kontakty z miejscowymi lub innymi imigrantami. Mogą to być sąsiedzi, koledzy i koleżanki z pracy, rodzice przyjaciół waszych dzieci, koledzy z klubu lub gminy lokalnego kościoła.

Informacje o dołączaniu członków rodziny

Opieka nad dziećmi

Die Europastadt Görlitz-Zgorzelec und ihr Umland sind ein Paradies für Kinder. Hier gibt es viel Platz und Möglichkeiten, sich auszuprobieren. Wenn Mama und Papa auf Arbeit sind, erleben die Kleinen jeden Tag neue Abenteuer mit ihren Freunden in der Kita. Neben dem Spaß geht es aber auch um Bildung der Kinder. Dafür bestehen in Görlitz-Zgorzelec zahlreiche Einrichtungen, ob privat oder kommunal, mit diversen Bildungskonzepten. Teilweise können die Kinder auch deutsch-polnische Kitas besuchen.

Europamiasto Görlitz-Zgorzelec i jego okolice to raj dla dzieci. W mieście jest wiele do odkrycia i wypróbowania. Kiedy mama i tata są w pracy, maluchy codziennie przeżywają nowe przygody ze swoimi przyjaciółmi w przedszkolu. Ale przedszkole to nie tylko zabawa, ale także edukacja. Liczne placówki w Görlitz-Zgorzelcu, zarówno prywatne, jak i miejskie, realizują różne koncepcje edukacyjne. W mieście działają także przedszkola polsko-niemieckie.

Przegląd placówek oraz wiele informacji w różnych językach jest dostępnych na stronie miasta Görlitz:

Żłobki i przedszkola

Przegląd żłobków i przedszkoli w Görlitz

Przegląd żłobków i przedszkoli w Zgorzelcu

Nauka w Europamieście Görlitz-Zgorzelec

W Europamieście Görlitz-Zgorzelec i jego okolicach rodziny znajdą najlepsze możliwości edukacyjne dla swoich dzieci. W Görlitz działa dwanaście szkół podstawowych, trzy szkoły specjalne, pięć szkół średnich i dwa gimnazja. Uczniowie zainteresowani nauką zawodu uczą się w Centrum Kształcenia Zawodowego, położonego blisko dworca kolejowego lub w jednej z pięciu prywatnych szkół zawodowych. A nasi przyszli informatycy, pedagodzy społeczni i menedżerowie kultury studiują w Wyższej Szkole Zittau-Görlitz, która znajduje się na brzegu Nysy, naprzeciwko Zgorzelca. Ponadto istnieją możliwości dokształcania się w centrum kształcenia dorosłych, w bibliotece miejskiej, w muzeach oraz w licznych prywatnych placówkach edukacyjnych.

Edukacja w Görlitz

Poświadczanie dokumentów

Urzędowe poświadczenie odbywa się tylko w przypadku, gdy oryginał został wydany przez organ w rozumieniu § 1 ust. 1 nr 1 VwVfG lub poświadczenie ma być przedstawione w urzędzie.

Kopie/odpisy świadectw, dokumentów i podpisów można poświadczyć w Lokalnym Biurze Meldunkowym.

Wymagamy do tego oryginału (oryginałów) i kopii dokumentów (wykonanie kopii można zlecić także odpłatnie w naszym biurze).

Jeśli przynosisz ze sobą kopie, na odwrocie musi być wystarczająco dużo miejsca na poświadczenie, ok. pół strony A4. Każdy dokument musi być sfotografowany oddzielnie.

Dowiedz się więcej

Znajdź połączenie

W porównaniu do metropolii, życie w Europamieście Görlitz-Zgorzelec i jego okolicach jest znacznie spokojniejsze. Tutaj nie tkwisz w korku przez pół dnia. Poza tym chodząc po mieście nie ma się tu poczucia, że stale nadeptujemy komuś na nogi. Nie znaczy to, że Görlitz to miasto samotników. Istnieje niesamowita ilość stowarzyszeń i inicjatyw: sportowych, kulturalnych, i wielu innych. Niektóre z nich są ściśle zorganizowane, inne działają w luźnej strukturze. Czy to w klubie stowarzyszenia, czy w ogródku działkowym - każdy znajdzie tu coś dla siebie. W samym Görlitz działa około 450 stowarzyszeń. To przyjemne uczucie nie czuć się samemu i przebywać wśród ludzi o podobnych zainteresowaniach.

Tutaj możesz zapoznać się z informacjami dotyczącymi Görlitz.

Stowarzyszenia i inicjatywy


Również w Zgorzelcu działa wiele stowarzyszeń i inicjatyw, które pomogą Ci szybko nawiązać nowe kontakty.

Przegląd stowarzyszeń i inicjatyw w Zgorzelcu


We speak english

Chcesz w krótkim czasie poznać nowych ludzi w Europamieście? Liczne grupy na Facebooku zapraszają do networkingu. Również „English Speakers in Görlitz” jest zawsze otwarty na przyjęcie nowych członków i członkiń. W grupie na Facebooku, jak również w grupie na Whatsapp, ludzie są zapraszani na regularne spotkania, dzielą się wydarzeniami i odpowiadają sobie na pytania.

Zdrowie

Ubezpieczenie zdrowotne

Każdy(a) obywatel(ka) Niemiec musi posiadać ustawowe lub prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Jest to obowiązek państwowy. Dla większości osób korzystniejsze jest ustawowe ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego składki często gwałtownie rosną wraz z wiekiem. Dlatego też prywatne ubezpieczenie zdrowotne należy wykupić tylko wtedy, gdy jesteśmy absolutnie pewni, że w dłuższej perspektywie czasowej będziemy w stanie je opłacić. Jeśli nie masz ubezpieczenia zdrowotnego, będziesz leczony tylko w nagłych przypadkach.

Więcej informacji o ubezpieczeniu zdrowotnym

 

Wizyta u lekarza

W Niemczech można samemu zadecydować, do jakiego lekarza chce się pójść. W przypadku choroby, lekarz rodzinny jest zazwyczaj pierwszą placówką, do której należy się zgłosić. W razie potrzeby lekarz skieruje Cię do specjalisty lub szpitala. Funkcja wyszukiwania Saksońskiego Stowarzyszenia Lekarzy Ustawowego Ubezpieczenia Zdrowotnego (Kassenärztliche Vereinigung Sachsen) oferuje możliwość znalezienia lekarza dopasowanego do twojej potrzeby oraz do twojej znajomości języka.

Potrzebujesz pomocy medycznej, ale twój gabinet lekarski nie jest w tej chwili otwarty? Wybierz numer 116 117, który obowiązuje na terenie całych Niemiec, aby uzyskać pomoc medyczną na wezwanie. W razie nagłego wypadku należy wybrać numer 112.

Znajdź lekarza

Zarządzanie przypadkami chorobowymi w Szpitalu Miejskim w Görlitz

Pieniądze i zakupy

Każdy, kto chce zamieszkać w Niemczech na dłużej, potrzebuje konta bankowego - na przykład do przelewu pieniędzy za wynajem mieszkania albo aby otrzymać wynagrodzenie.

Banki w Görlitz

Więcej informacji na temat pieniądzy

 

Görlitz i Zgorzelec oferują liczne możliwości zakupów. Czy to w sklepach w centrum miasta i na starówce, czy nieco dalej w większych centrach handlowych – możliwości jest wiele i warto z nich skorzystać.

Rynki sezonowe, lokalne i ponadregionalne również stanowią świetną okazję na udane zakupy.

Neiße Park

Straßburg-Passage

Carrefour Zgorzelec

To działanie jest współfinansowane z podatków na podstawie budżetu uchwalonego przez posłów Saksońskiego Landtagu.

Sponsoren
Impressum Datenschutz Button - Nach oben scrollen Button - Nach oben scrollen