Czy mogę pracować w Görlitz bez znajomości języka niemieckiego?

Aby rozpocząć pracę w Görlitz, zalecana jest znajomość języka niemieckiego w stopniu dostatecznym. Niektóre większe firmy wspierają swoich pracowników, oferując im kursy językowe i inne możliwości na początku pracy. Są to jednak raczej wyjątki. W przypadku pracowników, którzy nie mają bezpośredniego kontaktu z klientami, wystarczający jest poziom języka B1. W przypadku innych pracowników pożądany jest poziom B2 (średniozaawansowany). Poziom ten jest również warunkiem odbycia nauki zawodu i dalszej edukacji w celu uznania kwalifikacji zawodowych. C1 jest warunkiem wstępnym, aby aplikować np. o miejsca na studiach lub dla lekarzy, przy czym uczelnia wyższa oferuje oddzielny egzamin językowy, a lekarze muszą zdać specjalny egzamin językowy.
Doświadczenie pokazuje, że przyzwyczajeni do nauki absolwenci szkół wyższych ze znajomością języka angielskiego są w stanie, w ramach intensywnego kursu językowego, osiągnąć poziom B1 do B2 w ciągu pół roku, a poziom C1 w ciągu roku.
 
Znajomość języka niemieckiego jest również potrzebna, aby uregulować sprawy urzędowe. W przypadku, gdy potrzebna jest pomoc językowa w trudnych sytuacjach, w Görlitz można wynająć tłumacza. W Görlitz i okolicy działają różne instytucje edukacyjne, które oferują naukę niemieckiego jako języka obcego. Duże doświadczenie w tym zakresie posiadają między innymi centrum kształcenia dorosłych Volkshochschule i euro-szkoły.

Uwaga: Uzywając  powyższych linków opuszczają Państwo stronę  internetową Europastadt GmbH i połączą się z zewnętrznymi przetwarzającymi dane osobowe. 

 
Języki obce: Europejskie ramy odniesienia 

Europejski system opisu kształcenia językowego jest podzielony na sześć poziomów - od poziomu A1 (podstawowa znajomość języka) do poziomu C2 (biegła znajomość języka). W przypadku niektórych ofert pracy wymagane umiejętności językowe są określone zgodnie z tym schematem.
 
Wprowadzenie do języka/ poziom wstępny

A1
Osoby na poziomie A1 potrafią zrozumieć i stosować znane, codzienne wyrażenia i bardzo proste zdania mające na celu zaspokojenie określonych potrzeb. Potrafią przedstawić siebie i innych oraz zadawać innym osobom pytania dotyczące ich osoby - np. gdzie mieszkają, jakich ludzi znają lub jaką mają sprawę - potrafią również na takie pytania odpowiedzieć. Są w stanie komunikować się w prosty sposób, jeżeli rozmówcy mówią powoli i wyraźnie i wspierają ich w razie potrzeby.
 
A2
Osoby na poziomie A2 potrafią zrozumieć zdania i często używane zwroty związane z osobistymi sprawami (np. dane osobowe, zakupy, praca, miejsce zamieszkania). Rozumieją, co się do nich mówi w ramach prostej i bezpośredniej wymiany informacji o znanych i popularnych sprawach.
 
 
Poziom podstawowy/ poziom średni ogólny

B1
Osoby na poziomie B1 potrafią zrozumieć główne kwestie, gdy rozmówca stosuje standardowy język i jeśli chodzi o znane sprawy związane z pracą, szkołą, wypoczynkiem itd. Radzą sobie językowo w większości sytuacji, jakie ich spotykają podczas podróży w danym obszarze językowym. Potrafią wypowiadać się w prosty i spójny sposób na znane tematy i opowiadać o osobistych zainteresowaniach, opisywać doświadczenia i wydarzenia, marzenia, sny, nadzieje i cele oraz udzielać krótkich uzasadnień lub wyjaśnień odnośnie swoich planów i poglądów.
 
B2
Osoby na poziomie B2 potrafią zrozumieć główną treść złożonych tekstów poświęconych konkretnym i abstrakcyjnym tematom, a także treść dyskusji fachowych z ich obszaru specjalizacji . Są w stanie komunikować się spontanicznie i płynnie, wyrażać się jasno i szczegółowo w szerokim zakresie tematów, wyjaśniać swój punkt widzenia na aktualne tematy oraz wskazywać zalety i wady różnych możliwości. Dlatego możliwa jest normalna rozmowa z native speakerem bez większego wysiłku po obu stronach.
 
 
Poziom średni specjalistyczny/ poziom zaawansowany

C1
Osoba na tym poziomie potrafi zrozumieć szeroki zakres wymagających, dłuższych tekstów, a także zrozumieć ukryte znaczenia. Ponadto potrafi wyrażać się spontanicznie i płynnie, bez konieczności częstego, wyraźnego szukania słów. Na tym poziomie skutecznie i elastycznie posługuje się językiem w życiu społecznym i zawodowym lub w ramach edukacji i nauki, potrafi mówić wyraźnie, strukturyzować i szczegółowo omawiać złożone treści oraz odpowiednio wykorzystywać różne sposoby łączenia tekstu.
 
C2
Poziom zaawansowany. Osoba na tym poziomie potrafi z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co czyta lub słyszy. Jest w stanie streścić informacje z różnych źródeł pisemnych i ustnych, podając przyczyny i wyjaśnienia w spójnej prezentacji. Osoba na poziomie C2 wysławia się spontanicznie, bardzo płynnie i precyzyjnie, nawet w przypadku bardziej złożonych treści potrafi wyrazić drobne niuanse znaczeniowe.

Lista FAQ

To działanie jest współfinansowane z podatków na podstawie budżetu uchwalonego przez posłów Saksońskiego Landtagu.

Sponsoren
Imprint Polityka prywatności Button - Nach oben scrollen Button - Nach oben scrollen